Pobyt poszpitalny

Pobyt poszpitalny

Pobyt poszpitalny to oferta intensywnego turnusu rehabilitacyjnego, skierowanego do osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy i nie mogą z powodów zdrowotnych wrócić do środowiska domowego.  Często wiąże się on z koniecznością wprowadzenia do dotychczasowego stylu życia poszpitalnych zaleceń lekarza.

Nasz ośrodek jest pomostem między szpitalem a domem. Dla pacjenta osłabionego pobytem szpitalnym, Dom Seniora “Na Wzgórzu” to miejsce w którym może odzyskać sprawności fizycznej jak również wewnętrzną pewności, że jest w stanie nadal samodzielnie funkcjonować.