Opieka całodobowa

Opieka całodobowa

W naszym ośrodku jest świadczona całodobowa opieka. Nasi pensjonariusze mają zapewnione:
  • Opiekę Lekarską
  • Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Rehabilitację ruchową
  • Serwis pralniczy
  • Biblioterapię
  • Opiekę duszpasterską
  • Animację czasu wolnego